Hố Đen Tử Thần (2014) – Interstellar

Khi nhân loại đứng trước bờ vực tuyệt chủng, một nhóm phi hành gia du hành qua một lỗ giun để tìm kiếm hành tinh khác có thể sinh sống được.