Hố Sâu Đói Khát (2019) – El hoyo (The Platform)

Phiến bê tông chứa thức ăn đi xuống từng tầng 1 trong nhà tù. Tù nhân tầng trên sẽ được ăn no, những tù nhân bên dưới sẽ chết đói trong tuyệt vọng. Và rồi cuộc nổi loạn sắp xảy ra.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT