Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây (2016) – Never Gone (Zhi qing chun 2: Yuan lai ni hai zai zhe li / 致青春·原来你还在这里)

Tô Vận Cẩm là một sinh viên chuyển trường từ một gia đình khó khăn, trong khi người thừa kế giàu có Trình Tranh là sinh viên ngôi sao nổi tiếng.