Hoàng Phi Hồng (1991) – Once Upon a Time in China

Trong bối cảnh bị nước ngoài xâm lược, Hoàng Phi Hồng đã chiến đấu để bảo vệ cộng đồng của mình khỏi bọn quan liêu, bọn côn đồ tại địa phương và 1 đối thủ võ thuật.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT