Hoàng Phi Hồng 2: Nam Nhi Đương Tự Cường (1992) – Once Upon a Time in China II

Trong khi ở Quảng Châu để tham dự 1 hội nghị y khoa, Hoàng Phi Hồng đối đầu với Bạch Liên Giáo khét tiếng để giúp đỡ các nhà cách mạng chính trị.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT