Hoàng Phi Hồng 3: Sư Vương Tranh Bá (1993) – Once Upon a Time in China III

Tại Bắc Kinh, Hoàng Phi Hồng đối đầu với âm mưu chính trị cùng mối tình tay ba khi 1 cuộc thi múa lân khơi dậy những mối thù sâu nặng.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT