Hội Cố Thi Nhân (1989) – Dead Poets Society

Giáo viên John Keating của Maverick sử dụng thơ ca để khuyến khích các học sinh trường nội trú của mình lên một tầm cao mới trong việc thể hiện bản thân.

Danh mục: , , Từ khóa: