Hỗn số tử thần (2009) – Knowing

Vị giáo sư vật lý thiên văn ở MIT và con trai ông khám phá ra chuỗi số trong một chiếc bình thời gian và chúng dường như hé lộ một trận đại hồng thủy sẽ xóa sổ nhân loại.