Hướng Mới Cuộc Đời (2014) – A New Leaf (Repentance / Gaegwachunsun / 개과천선)

Một luật sư khét tiếng bị mất trí nhớ trong một tai nạn nhưng không có kỹ năng và tài năng suy luận.