Indiana Jones: Chiếc Rương Thánh Tích (1981) – Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark

Khi Indiana Jones được chính phủ thuê để săn tìm Chiếc Rương Thánh Tích huyền thoại, anh phải chống lại toàn bộ chế độ Đức quốc xã.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT