Indiana Jones và Vòng Quay Định Mệnh (2023) – Indiana Jones and the Dial of Destiny

Indiana Jones 5 sẽ pha trộn giữa thực tế, hư cấu khi lấy bối cảnh năm 1969, lần này Indiana Jones sẽ đối mặt với Đức quốc xã trong thời gian diễn ra cuộc chạy đua vào không gian.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT