Inside (2023)

Nemo, một tên trộm nghệ thuật cao cấp, bị mắc kẹt trong một căn hộ áp mái ở New York sau khi vụ trộm của anh ta không diễn ra như kế hoạch. Bị nhốt bên trong không có gì ngoài những tác phẩm nghệ thuật vô giá, anh ta phải vận dụng mọi mưu mẹo và phát minh của mình để tồn tại.