Invasion Planet Earth (2019)

Thomas Dunn người bắt đầu trải qua những tầm nhìn kỳ lạ về một cuộc xâm lược ngoài hành tinh sắp tới.