James và Quả Đào Khổng Lồ (1996) – James and the Giant Peach

Một đứa trẻ mồ côi sống với hai người dì độc ác của mình kết bạn với những con bọ hình người sống bên trong một quả đào khổng lồ, và họ bắt đầu cuộc hành trình đến Thành phố New York.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT