Jawan (2023)

Một cai ngục tuyển dụng các tù nhân để thực hiện những tội ác kinh hoàng làm sáng tỏ tham nhũng và bất công – và điều đó dẫn anh ta đến một cuộc hội ngộ bất ngờ.