Jumanji – Trò chơi kỳ ảo: Thăng cấp (2019) – Jumanji: The Next Level

Khi Spencer mất tích, Martha, Bethany và Fridge nhận ra họ phải quay lại Jumanji để tìm cậu – nhưng một sự cố đã xảy ra.

 101