Justice League: Warworld (2023)

Bị bắt cóc và chuyển đến một thế giới xa lạ, Batman, Superman và Wonder Woman hợp nhất để thành lập một lực lượng kháng chiến và đưa hành tinh đến tự do.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT