Kẻ Ám Sát 2: Kì Nghỉ Của Sát Thủ (2022) – Accident Man: Hitman’s Holiday (Accident Man 2)

Accident Man đã trở lại và lần này anh phải đánh bại những sát thủ hàng đầu trên thế giới, để bảo vệ đứa con trai vô ơn của một trùm mafia, cứu sống người bạn duy nhất của anh và khơi lại mối quan hệ với nhân vật người cha cuồng tín của anh.