Kẻ Ám Sát Tổng Thống (2020) – The Man Standing Next

Năm 1979 ở Hàn Quốc, 1 cục trưởng cục tình báo cùng các đối thủ tranh giành quyền lực trong hàng ngũ thân tín của 1 tổng thống cai trị bằng thiết quyền.