Kẻ Đâm Lén (2019) – Knives Out

Một thám tử điều tra cái chết của tộc trưởng của một gia đình lập dị, hiếu chiến.