Kẻ Độc Tài (2012) – The Dictator

Câu chuyện hào hùng về một nhà độc tài đã mạo hiểm mạng sống của mình để đảm bảo rằng nền dân chủ sẽ không bao giờ đến với đất nước mà ông ta hết sức yêu thương áp bức.