Kế Hoạch Của Jackie (1997) – Jackie Brown

Một tiếp viên hàng không có tiền án bị ATF tóm gọn vì tội buôn lậu. Dưới áp lực trở thành người cung cấp thông tin chống lại tên buôn bán ma túy mà cô làm việc, cô phải tìm cách đảm bảo tương lai của mình mà không bị giết.