Kế hoạch đào tẩu (2013) – Escape Plan

Bị đổ tội và tống giam trong nhà tù chống vượt ngục do chính anh thiết kế, chuyên gia an ninh kết cấu Ray phải vận dụng mọi bí quyết của mình để thoát ra.