Kẻ Huỷ Diệt (1984) – The Terminator

Một người lính được gửi từ năm 2029 đến năm 1984 để ngăn chặn một cỗ máy giết người máy gần như không thể phá hủy, được gửi đến từ cùng năm, cỗ máy này đã được lập trình để hành quyết một phụ nữ trẻ có đứa con trai chưa chào đời là chìa khóa cho sự cứu rỗi trong tương lai của nhân loại.