Kẻ hủy diệt 3: Kỷ nguyên người máy (2003) – Terminator 3: Rise of the Machines

Một cỗ máy đến từ tương lai hậu tận thế du hành ngược thời gian để bảo vệ một người đàn ông và một người phụ nữ khỏi một sát thủ người máy tiên tiến nhằm đảm bảo cả hai đều sống sót sau một cuộc tấn công hạt nhân.