Kẻ Săn Tin Đen (2014) – Nightcrawler

Trước thời đại về việc báo chí đã nhúng tay vào chủ nghĩa cơ hội như thế nào, bộ phim của Dan Gilroy là một cái nhìn hấp dẫn về một nền văn hóa con của các thành phố lớn chỉ xuất hiện vào ban đêm.