Kẻ Trộm Mặt Trăng 3 (2017) – Despicable Me 3

Gru và Lucy miễn cưỡng nói với con của họ: Margo, Edith và Agnes rằng họ đã bị sa thải, nhưng đảm bảo với chúng rằng họ sẽ tìm được việc làm mới vào một ngày nào đó.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT