Kẻ trộm siêu thị (2018) – Shoplifters

Nghèo nhưng gắn bó, nhà Shibata ăn trộm để tồn tại. Hành động cứu một cô bé từ gia đình của em khiến họ rơi vào xung đột với phần còn lại của xã hội.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT