Kem Đá (2012) – Hyouka

Bộ phim xoay quanh những bí ẩn nhỏ xảy ra trong cuộc sống học sinh của họ, từ việc tìm kiếm cuốn sách bí ẩn trong thư viện đến giải mã bí mật về một bức tranh cổ.