Kết Thúc Của Thế Giới (2013) – The World’s End

Năm người bạn đoàn tụ trong nỗ lực đứng đầu quán rượu hoành tráng của họ từ hai mươi năm trước đã vô tình trở thành hy vọng sống sót duy nhất của loài người.