Khách Sạn Ma Quái (2019) – Hotel Del Luna (Hotel Delluna / 호텔 델루나)

Một nhân viên khách sạn ưu tú dần hiểu về cô chủ lâu đời của khách sạn và thế giới kỳ lạ của cô khi được mời làm quản lý khách sạn cho người chết.