Khát Vọng Nhịp Điệu (2014) – Whiplash

Ông thầy nổi tiếng Terence Fletcher phát hiện Andrew khi đã rất khuya, anh đang tập trống một mình trong phòng nhạc và ông đề nghị Andrew tham gia ban nhạc của ông ấy với tư cách là người dự bị cho tay trống chính Carl Tanner.