Khế Ước (2023) – Guy Ritchie’s The Covenant

Trong cuộc chiến ở Afghanistan, một thông dịch viên địa phương mạo hiểm mạng sống của mình để cõng một trung sĩ bị thương qua địa hình hiểm trở.