Khi Bố Gặp Mẹ (2013) – How I Met Your Mother

Một người cha kể lại cho các con nghe – thông qua một loạt hồi tưởng – cuộc hành trình mà ông và bốn người bạn thân nhất của mình đã trải qua dẫn đến việc ông gặp mẹ của chúng.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT