Khởi Nguồn Xác Sống (2023) – Fear the Walking Dead

Fear The Walking Dead lấy bối cảnh cùng thế giới với The Walking Dead nhưng thời gian là khi dịch bệnh mới bắt đầu bùng phát.