Khởi Nguồn Xác Sống (2023) – Fear the Walking Dead

Fear The Walking Dead lấy bối cảnh cùng thế giới với The Walking Dead nhưng thời gian là khi dịch bệnh mới bắt đầu bùng phát.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT