Không (2022) – Nope

Cư dân của một khe nước cô đơn trong nội địa California làm chứng cho một khám phá kỳ lạ và ớn lạnh.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT