Không Chốn Dung Thân (2007) – No Country for Old Men

Trong một ngày đẹp trời và xấu mạng, gã cao bồi Llewelyn Moss (Josh Brolin) vô tình đến một nơi không nên đến và lấy một thứ không phải của mình.