Khu Rừng Nhỏ (2018) – Little Forest (Liteul Poleseuteu / 리틀 포레스트)

Một phụ nữ trẻ cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống ở thành phố và trở về quê hương của mình ở vùng nông thôn.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT