Khủng Hoảng Trên Trái Đất Vô Tận Phần Hai (2024) – Justice League: Crisis on Infinite Earths – Part Two

Các anh hùng sẽ nhận được sự trợ giúp từ những nhân vật bất ngờ từ khắp đa vũ trụ, bao gồm cả Swamp Thing, Constantine và Spectre.