Khủng Hoảng Trên Trái Đất Vô Tận Phần Một (2024) – Justice League: Crisis on Infinite Earths – Part One

Phim theo chân hành trình của Liên Minh Công Lý đa vũ trụ khi họ chiến đấu chống lại Anti-Monitor và bè đảng của hắn, bao gồm cả Shadow Demon và Eclipso.