Kì Nghỉ của Ferris Bueller (1986) – Ferris Bueller’s Day Off

Một anh chàng thông minh ở trường trung học quyết tâm xin nghỉ học một ngày, bất chấp những gì Hiệu trưởng nghĩ về điều đó.