Kill Bill Phần 2 (2004) – Kill Bill: Vol. 2

Cô phải đối mặt với các kẻ thù còn sót lại, bao gồm Bill – kẻ đã ra lệnh giết chết cô và là người đứng đầu của tổ chức mà cô từng phục vụ.