Kingsman: Tổ chức Hoàng Kim (2017) – Kingsman: The Golden Circle

Sau khi trụ sở của Kingsman bị phá hủy và thế giới bị bắt làm con tin, một tổ chức gián điệp đồng minh ở Hoa Kỳ bị phát hiện. Hai cơ quan bí mật ưu tú này phải liên kết với nhau để đánh bại kẻ thù chung.