Kong: Đảo Đầu lâu (2017) – Kong: Skull Island

Năm 1973, Bill Randa, người đứng đầu tổ chức Monarch của chính phủ Hoa Kỳ, lên kế hoạch tìm kiếm những quái vật nguyên thủy tại một nơi gọi là “Đảo Đầu lâu” mới được phát hiện gần đây.