Kung Fu Panda 2 (2011)

Bụng no và sẵn sàng đánh đấm, gấu Po dấn thân vào cuộc hành trình nguy hiểm cùng Ngũ Đại Hiệp để đối đầu với 1 kẻ thù mới đáng sợ và cứu nghệ thuật kungfu.