Kung Fu Panda 4 (2024)

Chameleon nhắm đến việc đánh cắp Gậy Như Ý của Po, thứ sẽ giúp hắn triệu hồi lại tất cả những kẻ thù mà Po đã đánh bại trước đây.