Kỵ Sĩ Bóng Đêm (2008) – The Dark Knight

Kỵ Sĩ Bóng Đêm (2008) – The Dark Knight mở đầu bằng phân cảnh 1 băng nhóm tội phạm cướp ngân hàng thành phố Gotham của bọn mafia.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT