Kỵ Sĩ Cô Độc (2013) – The Lone Ranger

Băng nhóm của Butch đã chờ sẵn và đẩy John cùng Tonto vào tình cảnh khó khăn, trước khi đoàn tàu được viên cảnh sát Dan Reid (James Dale) giải cứu.