Kỵ Sĩ Không Đầu (1999) – Sleepy Hollow

Ichabod Crane được gửi đến Sleepy Hollow để điều tra vụ chặt đầu của ba người, với thủ phạm là hiện thân huyền thoại, The Headless Horseman.