La bonne (1986) – The Corruption

Phim đặc biệt tập trung vào sự thay đổi của Anna, từ một người hầu đơn thuần trở thành một người phụ nữ có quyền lực và quyến rũ, sử dụng sức mạnh tình dục của mình để thao túng và kiểm soát những người xung quanh.

Danh mục: , Từ khóa: